تهیه کرم های مورد نیاز کودکان پروانه ای

گزارش خانم اکرم مسعود از تهیه کرم های مورد نیاز بچه ها:
گروه ماهور در این دو ماه اخیر به ما خیلی کمک کردند هم مادی و هم محصولات که واقعا بچه ها خیلی خوشحال شدند .
از نداشتن کرم به بچه ها استرس وارد میشد. خدا را شکر این دو ماه کمبود محصول نداشتیم .
در این چهار ماه اخیر من بدنبال جراحی دستان بچه ها و محلی برای آموزش مهارتها بودم تا بتوانم این بچه ها را از درد و سوزش رها کنم . در مورد مکان با بهزیستی و شهرداری صحبت کردم و به من قول همکاری دادند. ازطرفی هم با بیمارستان فاطمه الزهرا صحبت کردم برای جراحی دست بچه ها ، خدا راشکر در اینجا هم جواب مثبت دادند. برای دوشنبه آینده وقت گرفتم برای ویزیت دکتر فورقانی که جراح دست و زیبایی هستند.

از همه شما عزیزان تشکر میکنم که در کنار هم قدمهای جاودانه برمیداریم . امیدوارم روزی برسه که همه ما با افتخار کنار این بچه ها بایستیم و از وجودشان لذت ببریم.