از هر یک میلیون نفر ۵۰ نفر با بیماری ارثی اپیدرمولیزیس بولوسا Epidermolysis Bullosa متولد می‌شوند

مهم‌ترین انگیزه‌ اعضای گروه ماهور عشق و نوع‌دوستی است که آن‌ها را بر آن داشته تا به صورت داوطلب، و عاشقانه برای كودكان بیمار كشورمان كه ناخواسته با درد و رنج طاقت‌فرسا دست و پنجه نرم می‌كنند، فعالیت كنند.

کمک به گروه ماهور
کمک به گروه ماهور
کمک به گروه ماهورDonate
حمایت از ما
حمایت از ما
حمایت از ماSponsor

کمک های اهدایی ماهور

Deliver 10 Food Packages To Low-Income Individuals During COVID-19

Mahour Group prepared.

Deliver 10 Food Packages To Low-Income Individuals During COVID-19

Mahour Group prepared…

Mahour Group prepared and delivered 10 food packages to the  low-income families living in Iran. This is the time to…

Deliver Food Packages To Low-Income Individuals During COVID-19 in Sistan

Mahour Group prepared.

Deliver Food Packages To Low-Income Individuals During COVID-19 in Sistan

Mahour Group prepared…

Mahour Group prepared and delivered 10 food packages to the  low-income families living in Iran. This is the time to…