از هر یک میلیون نفر ۵۰ نفر با بیماری ارثی اپیدرمولیزیس بولوسا Epidermolysis Bullosa متولد می‌شوند

مهم‌ترین انگیزه‌ اعضای گروه ماهور عشق و نوع‌دوستی است که آن‌ها را بر آن داشته تا به صورت داوطلب، و عاشقانه برای كودكان بیمار كشورمان كه ناخواسته با درد و رنج طاقت‌فرسا دست و پنجه نرم می‌كنند، فعالیت كنند.

کمک به گروه ماهور
کمک به گروه ماهور
کمک به گروه ماهورDonate
حمایت از ما
حمایت از ما
حمایت از ماSponsor

کمک های اهدایی ماهور

Financial Assistance for Shahid Fahmideh Elementary School in Ardestan

Report of Financial.

Financial Assistance for Shahid Fahmideh Elementary School in Ardestan

Report of Financial…

Report of Financial Assistance for Shahid Fahmideh Elementary School in Ardestan City: Phase One: 186 plastic chairs (photos and receipt…

Lena House

"Lena House" is.

Lena House

"Lena House" is…

"Lena House" is a safe shelter for the growth and upbringing of 20 orphaned children, established by the charity organization…

Earthquake-affected people in “Khoi”

With greetings and.

Earthquake-affected people in “Khoi”

With greetings and…

With greetings and gratitude to each and every one of our dear supporters who have been with us on our…