تامین هزینه درمان کودک مبتلا به سرطان مغزی

همانطور که میدانید گروه ماهور افتخار این و دارد که در کنار گروه باما که دو‌خواهر عزیز خانم محبوبه مسعود مسئولیت انها را به عهده دارند جهت کمک به کودکان بیمار و‌نیازمندمان در ایران فعالیت کند و‌کلیه در امد حاصل از جشنهایی که برگزار می کنیم هدیه ناقابلی است در برابر زحماتی که خانم اکرم مسعود در ایران برای این …