گزارش کمک مالی برای دبستان شهید فهمیده در شهرستان اردستان

 

فاز اول:
۱۸۶ عدد صندلی پلاستیکی (عکسها و رسید پیوست) جمعا به مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۱۰ دستگاه کولر (عکسها و رسید پیوست) جمعا به مبلغ ۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

فاز دوم:
۴ عدد روشویی برای سرویس بهداشتی بچه ها جمعا به مبلغ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
آبسردکن به مبلغ ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

فاز سوم:
تعویض کف راهروها به مبلغ تخمینی ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

گروه ماهور مبلغ مورد نیاز برای فاز اول و دوم را واریز کرده است. خریدهای فاز اول کامل و به مدرسه تحویل شده و در حال حاضر خریدهای فاز دوم در حال انجام می باشند. واریز برای فاز سوم پس از تکمیل و دریافت گزارشات فاز دوم انجام خواهد شد.

با تشکر از همیاری همیشگی شما حاميان محترم