کمک به زلزله زدگان «خوی»

چشم ما در پی خوبان جهان خواهدماند
تا جهان باقی و آیین محبت باقی است

با درود و‌ سپاس از همراهی تک تک عزیزانی که ما را در راهی که هستیم حمایت می کنند، به استحضار می رسانیم با لطف و سخاوت شما و به یاری یکی از همراهان گروه ماهور در ایران توانستیم در کمتر از چند ساعت ۲۴ عدد بخاری برقی برای کمک به زلزله زدگان «خوی» تهیه و به انباری که آقای «نیک یوسفی» جهت همین امر معرفی کرده بودند برسانیم تا هر چه سریعتر به دست عزیزان آسیب دیده برسد.

این اتحاد و همدلی ستودنی است.

مانا باشید
گروه ماهور